ماجرای منافقی که مرید حاج آقای ابوترابی شد

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

ماجرای منافقی که مرید حاج آقای ابوترابی شد

[ad_1]

آزاده محمدرضا ترابی زاده گفت: حاج آقای ابوترابی با همه افراد به نوعی رفتار می‌کرد که کمترین تشتت و پراکندگی میان اسرا وجود نداشت.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>