محسن رضایی: مذاکره با آمریکا از باتلاق هم بیرون بیایید، سهم است

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

محسن رضایی: مذاکره با آمریکا از باتلاق هم بیرون بیایید، سهم است

[ad_1]

وی در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: ترامپ گفته است که اکنون بیایید با من مذاکره کنید. شما از باتلاق خودساخته هم که بیرون بیایید مذاکره با شما سم است. فعلا که در باتلاق هستید.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>