واکنش عباسی به توییت ترامپ درباره توافق با ایران

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

[ad_1]

نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی با بیان این که سیاست ثابت ایران مذاکره نکردن با آمریکا است، گفت: اگر بنایی هم بر مذاکره باشد تنها در قالب برجام بوده که آن هم منوط به وجود ضمانت بین المللی و برداشتن تحریم‌ها و دادن خسارت به ایران است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>